Speerpunten 2022-2026

Speerpunt 1:
Samen wonen in Krimpen (Saskia)


Doelen:

Meer woningen (o.a. doorstroming), ombouw kantoorpanden naar woningen, aanpak verpaupering wijken

Speerpunt 2:
Samen met Krimpense senioren (Freek en Clemens)


Doelen: 

Wethouder senioren, gerealiseerd gratis ov 67+ uitbreiden naar 65+, balie bankzaken, aanpak communicatie senioren, bestrijding eenzaamheid, voorzieningen senioren

Speerpunt 3:
Samen met Krimpense jongeren (Bas)Doelen: 

Meer activiteiten jeugd (12-16 jaar) en jongeren (16-25 jaar), eigen plek jongeren, meer sportveldjes, behoud bomen

Speerpunt 4:
Samen voor een (verkeers)veilig Krimpen (Victor)


Doelen: 

Aanpak drugsoverlast, messenbezit, criminaliteit, vandalisme, discriminatie, balie politiezaken, inclusie, straatverlichting, verkeersveiligheid.

Speerpunt 5:
Samen met Krimpense ondernemers (Sethi)Doelen: 

Meer betrokkenheid lokale ondernemers bij aanbestedingen en projecten, samenwerking ondernemers, bedrijfsverzamelgebouw

Speerpunt 6:
Samen voor een schoon en duurzaam Krimpen (Edwin)

Doelen: 

Minder overlast afval, lagere kosten, schoner straatbeeld, minder bijplaatsingen, minder restafval, innovaties duurzaamheid

Speerpunt 7:
Samen voor elkaar zorgen in Krimpen (Brigitte)

Doelen: 

Integrale aanpak Jeugdhulp, netwerk ervaringsdeskundigen, bereikbaarheid KrimpenWijzer, elke inwoner mag meedoen, aanpak armoede

 Speerpunt 8:
Samen sporten in Krimpen (Jan)

Doelen: 

Nieuw zwembad, sporten in buitenruimte, wijkfunctie sporthal, Beachveld, gezamenlijke inkoop sportverenigingen. 

Speerpunt 9:
Samen genieten in Krimpen (Cisca)

Doelen: 

Behoud gerealiseerd en structurele subsidie Krimpen Festival, bruisend (cultureel) centrum met horecaplein voor alle inwoners, samenwerking (culturele) organisaties

Speerpunt 10:
Samen met Krimpense vrijwilligers (Jeroen)

Doelen: 

Meer waardering voor vrijwilligers, vrijwilligersdag ook in avond/weekend, gratis vergaderruimte voor besturen

Verkiezingsprogramma
2022-2026
Samen met Krimpen


Krimpens Belang is een lokale partij die zoekt naar verbinding. 
Op basis van hoor en wederhoor maken wij afgewogen en transparante keuzes.

Dit doen wij samen met u en voor Krimpen! 

Samenvatting doelen 
2022-2026
(laaggeletterden)