Speerpunten 2022-2026

Speerpunt 1:
Samen wonen in Krimpen (Saskia)


Doelen:

Meer woningen (o.a. doorstroming), ombouw kantoorpanden naar woningen, aanpak verpaupering wijken

Speerpunt 2:
Samen met Krimpense senioren (Freek en Clemens)


Doelen: 

Wethouder senioren, gerealiseerd gratis ov 67+ uitbreiden naar 65+, balie bankzaken, aanpak communicatie senioren, bestrijding eenzaamheid, voorzieningen senioren

Speerpunt 3:
Samen met Krimpense jongeren (Bas)Doelen: 

Meer activiteiten jeugd (12-16 jaar) en jongeren (16-25 jaar), eigen plek jongeren, meer sportveldjes, behoud bomen

Speerpunt 4:
Samen voor een (verkeers)veilig Krimpen (Victor)


Doelen: 

Aanpak drugsoverlast, messenbezit, criminaliteit, vandalisme, discriminatie, balie politiezaken, inclusie, straatverlichting, verkeersveiligheid.

Speerpunt 5:
Samen met Krimpense ondernemers (Sethi)Doelen: 

Meer betrokkenheid lokale ondernemers bij aanbestedingen en projecten, samenwerking ondernemers, bedrijfsverzamelgebouw

Speerpunt 6:
Samen voor een schoon en duurzaam Krimpen (Edwin)

Doelen: 

Minder overlast afval, lagere kosten, schoner straatbeeld, minder bijplaatsingen, minder restafval, innovaties duurzaamheid