Samen in het belang van Krimpen

Krimpens Belang start met een Adviesraad Jongeren

Gratis openbaar vervoer voor 67+ met inkomen onder 120% minimumloon

Inzet voor extra lokale, regionale en landelijke steun voor lokale ondernemers

Aandacht voor financiƫle situatie Krimpense sportverenigingen tijdens corona

Krimpense duurzaamheidslening wordt in de toekomst inhoudelijk afgestemd met de landelijke Energiebespaarlening

Aandacht voor het op tijd aanbieden van de juiste hulp aan onze jeugd met waarborgen van de kwaliteit

Krimpense jongere Alynda (24 jaar), Jongerenwerk Krimpen en Krimpens Belang hebben de handen ineen geslagen bij het bespreekbaar maken van psychische klachten onder Krimpense Jongeren 

Krimpens Belang roept het college op om onveilige wegen veiliger te maken. College zegt toe met een voorstel te komen.

Krimpens Belang bereikt doorbraak in duivenoverlast.

Stop verkoop messen aan minderjarige jongeren.

Voorstel voor extra steun voor ondernemers, vrijwilligers en sportverenigingen via spaar voor elkaar. College gaat mogelijkheden onderzoeken.
 

Aanbevelingen over waardering vrijwilligers(organisaties) opgenomen in het vrijwilligersbeleid.

Krimpens Belang maakt Krimpen veiliger samen met vierdejaars leerlingen