Samen met Krimpen

Uitslag enquete Quawonen


In februari heet Krimpens Belang een mini onderzoek gehouden onder de huurders van Quawonen. Klik op de afbeelding voor de uitslag van deze enquete. 


 

Lancering verkiezingsprogramma 
(februari 2022)


Op zaterdag 12 februari  presenteerde lijsttrekker Saskia Bijl het verkiezingsprogramma van Krimpens Belang "Samen met Krimpen" bij het programma Kijk op Krimpen van de Lokale Omroep Krimpen. 


Luister je ook mee of terug? 

https://www.lokaleomroepkrimpen.nl/rel4/loklive.asp...
 

Iedereen mag zichzelf zijn (maart 2021)
 

Krimpens Belang vindt dat iedereen zichzelf mag zijn en wil dit vooral bereiken door te verbinden in plaats van te polariseren. 

Dit doen wij door samen met CDA, ChristenUnie, PvdA, SGP en de VVD  ons in te zetten om een klimaat te creëren waarin er begrip is voor elkaars opvattingen en men respectvol met elkaar omgaat juist wanneer opvattingen botsen. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=845532689367997&id=228943377693601


 

Eén op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Laten we het daar eens over hebben! (maart 2021)


Krimpens Belang heeft  samen met de SGP en de PvdA het initiatief genomen voor  

een bijeenkomst over  (jeugd)armoede in onze gemeente.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=841269863127613&id=228943377693601
 

Enquête corona adviesraad jongeren
(februari 2021)

Doe ook mee met de enquête van de adviesraad jongeren over (de gevolgen van) corona voor jongeren.

https://nl.surveymonkey.com/r/5W3697H
 

Krimpens Belang start met een eigen adviesraad jongeren (februari 2021)


Een gevarieerde groep  jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar zal de fractie van Krimpens Belang adviseren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Met deze adviesraad wil de fractie van Krimpens Belang jongeren bij de politiek betrekken. Het eerste wapenfeit van deze jongeren is het opstellen van een vragenlijst voor Krimpense jongeren over corona die zij de komende weken zullen verspreiden onder de jongeren.

Borging passende zorg jeugd (februari 2021)


Op 18 februari 2021 heeft Krimpens Belang met steun van het CDA aandacht gevraagd voor het borgen van passende zorg voor de Krimpense jeugd. “Door het combineren van de inhoudelijke- en de financiële beoordeling van de geboden hulp kan dit in gevaar komen”, aldus Sethi Plaisier van Krimpens Belang. 

Laatste jaar van deze raadsperiode 
(januari 2021)

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Met nog een jaar voor de boeg spreken alle fractievoorzitters hun doelen, hoop of verwachtingen voor Krimpen uit voor het laatste deel van deze raadsperiode. 

Hierboven de doelen, hoop of verwachtingen voor Krimpen van de fractie van Krimpens Belang.


Nieuwe coalitie 
(juni 2020)

Onder het motto ‘Evenwichtig door de crisis’ is een nieuwe coalitie gevormd in Krimpen aan den IJssel. De coalitie bestaat uit zes partijen: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, ChristenUnie en PvdA. 

Juist in deze tijd is het belangrijk dat Krimpen aan den IJssel wordt bestuurd door een college dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen en dat kan rekenen op draagvlak binnen de gemeenteraad. 


Verhuizing 
Krimpens Sociaal Team/ Gezondheidscentrum (oktober 2019)

Krimpens Belang liet duidelijk haar mening horen in de vergadering over de verhuizing van het Krimpens Sociaal Team , Krimpen Wijzer en CJG naar het Raadhuisplein: Doe het niet! 

Luister hier onze oproep terug: https://www.facebook.com/watch/?v=429391654432834