Wat wij hebben gerealiseerd in 2018-2022

Gratis openbaar vervoer voor 67+ met inkomen onder 120% minimumloon

Eerherstel Krimpen Festival

Jongerenraad Krimpens Belang

Behoud hijsen regenboogvlag op het plein van het gemeentehuis 

Behoud (huidige functie) van het gezondheidcentrum

Veilig:
stop verkoop messen aan minderjarige jongeren, stop geweld (meisjes en vrouwen)

Wegen Krimpen verkeersveiliger (grijze wegen)

Krimpens Belang maakt Krimpen veiliger samen met vierdejaars leerlingen 

Campagne steun de lokale ondernemers

Samenwerking Energietransitie met ondernemers, meer innovaties, voorstel gratis bomen voor inwoners

Aanpak wachtlijsten en  depressie jeugdhulp en intensivering thuiszitters 

Huurcompensatie voor buitensportvereniging tijdens corona

Vijf aanbevelingen voor verbetering waardering vrijwilligers(organisaties)

Krimpens Belang bereikt doorbraak in duivenoverlast.

Overige (samen) gerealiseerde doelen