Samen met Krimpen

 Krimpens Belang
Krimpen aan den IJssel bestaat uit veel verschillende mensen met diverse achtergronden. Landelijk zien we grote verschillen ontstaan en dat zien we in Krimpen ook. Dit geldt ook voor de politiek. Krimpens Belang wil de samenwerking opzoeken en samen bouwen aan een mooier Krimpen.

Krimpens Belang is een lokale partij die zoekt naar verbinding. Op basis van hoor en wederhoor maken wij afgewogen en transparante keuzes.

    Dit doen wij samen met u en voor Krimpen!

 

Bestuurderspartij
Vier jaar geleden is de lokale politieke partij Krimpens Belang opgericht door de twee gemeenteraadsleden Sethi Plaisier en Saskia Bijl. Waar in de eerste twee politieke jaren de onderlinge verschillen tussen inwoners uitvergroot werden, richtte Krimpens Belang zich op de overeenkomsten tussen onze inwoners en bedrijven en keek zij naar wat ons allen bindt. Na de breuk van de coalitie “Kleurrijk Krimpen” heeft Krimpens Belang haar verantwoordelijkheid genomen en heeft plaats genomen in de coalitie “Evenwichtig door de crisis”. Het voornaamste doel van deze coalitie was om de (politieke) rust terug te laten keren en de gemeente te laten besturen door een college dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen en dat kan rekenen op draagvlak binnen de gemeenteraad. In de afgelopen twee jaar heeft Krimpens Belang laten zien een bestuurderspartij te zijn.
 
Gratis ov 67+ (met laag inkomen) en eerherstel Krimpen Festival
In de afgelopen jaren heeft Krimpens Belang vele inhoudelijke punten gerealiseerd (voor gestemd of ingediend). In dit verkiezingsprogramma staan deze punten per onderwerp opgenomen. Toch zijn er twee items waar we apart aandacht aan willen besteden en dat zijn de door Krimpens Belang waargemaakte items gratis ov 67+ (met laag inkomen) en het eerherstel van en structurele subsidie voor het Krimpen Festival. Krimpens Belang is trots dat zij deze punten voor de Krimpense inwoners heeft kunnen waarmaken.

Brede vertegenwoordiging
In de afgelopen jaren hebben veel inwoners zich aangesloten bij Krimpens Belang waardoor er een brede vertegenwoordiging van inwoners, bedrijven en organisaties in de achterban is ontstaan. 


 Samen met Krimpen!
In de afgelopen jaren hebben de vertegenwoordigers van Krimpens Belang met vele inwoners, bedrijven en organisaties gesprekken gevoerd over (politieke) zaken die in onze gemeente speelden. Veel van deze gesprekken zijn de basis geweest voor het verkiezingsprogramma. Word lid

Wil jij meehelpen? Word dan lid van Krimpens Belang. 
Dan houden we jou op de hoogte en kun je deelnemen aan één van onze denktanks! 
Zo maken we Krimpen samen nóg mooier!

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.